La grip espanyola de 1918-1919 a Tarragona. Una nota breu.

grip ddt

La “grip espanyola” va ser la greu epidèmia de grip – o de influenza  o de grippe tal com s’escrivia llavors – que va matar a tot el món, entre 1918 i 1919, al voltant de 20 o 30 milions de persones, segons diversos càlculs.  Sobretot va afectar adults joves d’entre 20 i 40 anys, a diferència d’altres epidèmies de grip que havien afectat nens, gent gran o persones afeblides.

És possible que la malaltia s’originés a la Xina, d’on va passar a les Filipines i d’allí als Estats Units. Es creu que va arribar a Europa amb els contingents de tropes nordamericanes que lluitaven a la Primera Guerra Mundial. Es va conèixer com a “grip espanyola” perquè la pandèmia rebia major atenció a la premsa espanyola que a la de la resta de món, ja que no estava subjecte a secret militar, i, així,  semblava que Espanya fos l’únic país afectat. S’ha calculat que a tot el país hi va haver al voltant de 300.000 morts, tot i que les xifres oficials les redueixen a la meitat. L’epidèmia es va propagar en tres fases: la primera, la més benigna, es va produir entre març i juliol de 1918, afectant Extremadura, Andalusia i Castella; la segona fase va ser la més mòrbida, produint-se entre setembre i novembre i afectant sobretot la resta de país; per últim, la tercera va ser entre gener i març de 1919, estenent-se per tota la geografia espanyola.

A finals de setembre de 1918 la premsa tarragonina advertia de l’augment dels casos de grip a tota la província. Durant  la primera setmana d’octubre se succeïren les notes del Govern Civil, de la Junta Provincial de Sanitat i del Servei d’Estudis Sanitaris de la Mancomunitat de Catalunya. Es donava compte de les morts ocorregudes, de la dificultat de fer balanços per part de les autoritats i de les mesures preventives elementals que calia seguir. El dia 22 de novembre es reprenien les classes, suspeses des de finals de setembre. El dia 1 març de 1919 l’ajuntament de Tarragona advertia d’una nova onada de grip i recordava les precaucions que s’havien de prendre. En total, en un càlcul molt aproximat a partir de l’índex de morbiditat general, es deurien produir a la ciutat vora 150 morts a causa de la grip.

Podeu consultar aquí la ressenya de la conferència de l’epidemiòleg Antoni Trilla  sobre la grip espanyola pronunciada el 20 de novembre 2018 al Col·legi Oficial de Matges de Barcelona.

Podeu consultar aquí l’entrada La grip i la Primera Guerra Mundial : La pandèmia més letal de la història  de Cèsar Sànchez publicada el dia 16 de gener de 2014 al blog Històries d’Europa.

Podeu consultar aquí el post “La grip de 1918 a la premsa local tarragonina”, signat per Enric Garcia Jardí i Maria Elena Virgili i publicat el 30 d’abril al bloc Tgn-blog.